Περιγραφή

Το COMFORT Μ3 είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα υαλοπετάσματος με μορφή πλαισίων για ταχύτερη τοποθέτηση

Πλεονεκτήματα

•       Ικανοποιητική Ενεργειακή απόδοση

•       Αυξημένo επίπεδο άνεσης στο χώρο

•       Αυξημένo επίπεδο Ασφάλειας

•       Ενίσχυση Φυσικού φωτισμού

•       Εγγυημένη ποιότητα στις επιδόσεις του υαλοπετάσματος

•       Αυξημένη στατικότητα και λειτουργικότητα σε ακραία φυσικά φαινόμενα

•       Πληθώρα εναλλακτικών ειδικών λύσεων προσαρμοσμένες στο εκάστοτε κτίριο

•       Ευκολία χρήσης με ηλεκτρική κίνηση

Περιγραφή

Το COMFORT Μ3 είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα υαλοπετάσματος με μορφή πλαισίων για ταχύτερη τοποθέτηση

Πλεονεκτήματα

•       Ικανοποιητική Ενεργειακή απόδοση

•       Αυξημένo επίπεδο άνεσης στο χώρο

•       Αυξημένo επίπεδο Ασφάλειας

•       Ενίσχυση Φυσικού φωτισμού

•       Εγγυημένη ποιότητα στις επιδόσεις του υαλοπετάσματος

•       Αυξημένη στατικότητα και λειτουργικότητα σε ακραία φυσικά φαινόμενα

•       Πληθώρα εναλλακτικών ειδικών λύσεων προσαρμοσμένες στο εκάστοτε κτίριο

•       Ευκολία χρήσης με ηλεκτρική κίνηση